Góry Bystrzyckie - od północy sąsiadują z Górami Stołowymi i Obniżeniem Dusznickim, od zachodu z Górami Orlickimi, wschodnią granicę wyznacza Rów Górnej Nysy.