Jaskinia położona jest 2 km od miejscowości Lipowe Łaźnie (Lipová Lázně). Udostępniona do zwiedzania 1955 r. Całkowita długość jaskini "Na pomezi" 1700 m.

Znajduje się w paśmie Rychlebskich Hor (polska nazwa pasma to Góry Złote).
Jaskinia Na Pomezi jest oświetlona i oprowadzają po niej przewodnicy. Zwiedza się niemal w układzie poziomym. Nie ma tam krętych stromych schodów stalowych. Można śmiało zabrać ze sobą babcię i specjalnie się nie zmęczy. Trasa przejścia to oficjalnie 410 m.

Repertuar form krasowych jest podobny w Jaskini Niedźwiedziej jak i w Jaskini Na Pomezi. Jaskinia Na Pomezi powstała w białych, krystalicznych wapieniach, których kamieniołom jest tuż pod przełęczą. We wnętrzu zobaczyć można wiele kolorowych sal, których nacieki mają barwy białe, żółte, pomarańczowe, brązowe. Trafiają się też szare i niebieskie. Zwiedzanie trwa 30 minut, przed wejściem jest bufet, gdzie można odpocząć. W gablotach pawilonu wejściowego zgromadzono okazy nacieków z jaskini.

Witold Hermaszewski