Góry Kaczawskie - pasmo górskie położone w północno-zachodniej części Sudetów, w Sudetach Zachodnich. Długość: ok. 30 km, najwyższy szczyt: Skopiec (724 m)