Ruiny kamiennego zamku Radosno z II poł. XIII w., na południe od Rybnicy Leśnej. Zachowały się: 12-metrowy fragment wieży obronnej i fragmenty budynku mieszkalnego.

Ruiny zamku w Górach Suchych na stromym wierzchołku (776 m) - zakończeniu krótkiego grzbietu odchodzącego od Waligóry i na zach. od Przeł. Trzech Dolin. Patrząc od strony Sokołowska wzdłuż doliny potoku Sokołowiec ma się wrażenie, że warownia ta znajduje się w jej środku na izolowanej, wysokiej górze. To po Rogowcu najwyżej usytuowany średniowieczny zamek w polskich Sudetach.

Jego dzieje nie są dobrze udokumentowane, zwłaszcza początki. Mógł powstać w końcu XIII w., ale czy wzniesiono go z polecenia księcia Bolka I świdnickiego, czy też był wówczas twierdzą czeską - to kwestia sporna. Tereny wokół Mieroszowa były kolonizowane bowiem przez czeskich feudałów, a Góry Suche wraz z Pasmem Lesistej stanowią w tym rejonie naturalną południową granicę Śląska. Zapewne pod koniec XIII w. powstała tzw. Wysoka Droga o znaczeniu handlowym, która miała prowadzić od Mieroszowa przez Sokołowsko, a dalej na wsch. u podnóża zamku wspinała się stromo na Przeł. Trzech Dolin, by następnie schodzić na płn. i płn. wsch. doliną Rybnej do Głuszycy. To uzasadnia powstanie dwóch najwyżej usytuowanych naszych zamków w tym rejonie.
Ok. roku 1355 Radosno miał zdobyć cesarz Karol IV Luksemburski lub Bolko II Świdnicki. Później z zamkiem związane były rozległe dobra od Mieroszowa po Głuszycę, jego burgrabią był wówczas niejaki Resko von Rozdalowicz (z Rozdziałowic ?), następnie władał nim biskup wrocławski Przecław z Pogorzeli, potem jeszcze kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Zapewne w czasie wojen husyckich został zdobyty przez husytów, potem już nie odgrywał dużej roli, ale jeszcze stanowił siedzibę dla rycerzy - rabusiów, m. in. Hansa von Schellendorfa. W roku 1497 został zdobyty i zniszczony przez wojska śląskie z polecenia króla Macieja Korwina i od tego czasu pozostaje ruiną. Zachowane fragmenty nie pozwalają obecnie na odczytanie kształtu całego pierwotnego założenia, mogło ono mieć wymiary do 35 x 15 m. Duże wrażenie robi natomiast kamienna, cylindryczna wieża o średnicy 7-8 m. Grubość murów w jej przyziemiu dochodzi do 3,5 m a wysokość ok. 10 m. Badań archeologicznych dotąd tu nie prowadzono. Osobliwe jest również to, że Radosno, podobnie jak Nowy Dwór, nie było dobrym punktem obserwacyjnym: jedynie na zach. w stronę Sokołowska załoga zamku mogła mieć dalekie widoki, na wsch., płd. i płn. otaczające szczyty są sporo wyższe. Dziś ze względu na młodszy od warowni las miejsce to nie jest punktem widokowym.

Do zamku doprowadza szlak żółty prowadzący z Sokołowska przez Przeł. Trzech Dolin na Waligórę. Cały teren wzgórza porasta las oraz krzaki malin. Maliny te są bardzo smaczne i dlatego warto się tu wybrać w sierpniu także na ich degustację.
Roman Żurawek