Góry Suche - pierwszy od wschodu człon Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych. Położone w województwie dolnośląskim i w środkowo-północnych Czechach.

Najdłuższa - wschodnia część Gór Kamiennych. Ich zachodnia i południowa granica są bardzo wyraźne - bo stanowi je dolina rzeki Ścinawki na długości 21 km od rejonu Unisławia Śl. przez Mieroszów, Czechy i Tłumaczów (rzeka ta dwa razy przekracza granicę z Czechami!), aż do długiej wsi Ścinawka, której centrum leży już w Kotlinie Kłodzkiej.

Posuwając się od zachodu (przełom Ścinawki) na wsch. Góry Suche tworzą początkowo na północ od długiego grzbietu granicznego kilka innych wyraźnych grzbietów. Mają one do kilku km długości a zbiegają się... no właśnie - nie na zwornikowym szczycie, lecz raczej na przełęczy. To Przełęcz Trzech Dolin (799 m, na starszych mapach 805 m) - ważny węzeł szlaków, a zimą ośrodek narciarstwa zjazdowego i biegowego. Jest tu znane schronisko PTTK Andrzejówka. W tym rejonie znajdują się najwyższe szczyty: Waligóra (936 m, na niektórych mapach 934 m), Suchawa (928), Włostowa (903) i Jeleniec (902). Te cztery przekraczają 900 m, jest jednak jeszcze kilkanaście szczytów o wysokości ponad 840 m. Wszystkie mają bardzo strome zbocza, a różnice wysokości dochodzą czasem aż do 300 m. Po polskiej stronie szczególnie duże wrażenie robi Stożek Wielki oglądany z Unisławia Śl., w części czeskiej Ruprechticky Špičak (881) oglądany od płd. zach. Jednak te i inne szczyty są na ogół łagodne od drugiej strony. Są one zalesione, ale las na wielu wierzchołkach jest już bardzo rzadki i w efekcie mamy tu sporo dobrych punktów widokowych. Najciekawsze atrakcje krajoznawcze też znajdują się właśnie w tej części Gór Suchych. W roku 1998 utworzono tu Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich.
Góry Suche mają prawie 25 km długości. Do Czech należy tylko południowa strona grzbietu granicznego. Od rejonu Mieroszowa prowadzi początkowo na wsch., potem skręca na płd. wsch. i staje się powoli coraz niższy. Między Głuszycą a Świerkami jego płn. stokiem prowadzi szosa łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Granica opuszcza go pod koniec, tak że ostatni jego wierzchołek leży w całości w Polsce blisko ujścia rzeki Włodzicy do Ścinawki. Czesi nazywają ten grzbiet lub nawet całe Góry Suche Javořimi horami. Prowadzi nim zielony szlak - dalsza część długiej trasy granicznej z Lubawki. Mniej więcej w połowie długości tego grzbietu jest przejście graniczne (Głuszyca - Janovičky) dla turystów pieszych. Na położonym stąd 2 km na płd. wsch. Leszczyńcu (736 m) stoi Trójpański Kamień dla oznaczenia zbiegu trzech granic historycznych: Śląska, Czech i Ziemi Kłodzkiej.
Nazwa Góry Suche mogłaby zostać zastosowana do całych Gór Kamiennych. Charakterystyczne jest bowiem dla tych gór ubóstwo wody. Są one zbudowane głównie z litych skał wulkanicznych. Wskutek bardzo małej sieci szczelin w obrębie budujących je skał jest bardzo niewielkie przesiąkanie wód w głąb górotworu. Prawie nie występują tutaj źródła potoków. Wierzchnia warstwa rumoszu skalnego i leżącej na nim gleby jest płytka i może zmagazynować niewiele wody. W efekcie spadające deszcze szybko spływają po bardzo stromych zboczach w dół.. Doliny z potokami są wielką rzadkością a większość krótkich dolin jest zupełnie sucha. Pojawiają się w nich okresowe cieki po większych opadach i w czasie wiosennych roztopów. Takie podłoże geologiczne sprzyja powstawaniu powodzi i negatywnie wpływa na szatę roślinną w okresach suszy. Wędrując zatem po tych górach trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą picia!

Witold Papierniak