Pasmo Lesistej - środkowa część Gór Kamiennych należących do Sudetów Środkowych. Cechuje się stromymi zboczami i głęboko wciętymi dolinami potoków

Zajmuje powierzchnię w kształcie trójkąta prostokątnego, którego wierzchołkami są miejscowości: Czarny Bór, Unisław Śl. i Mieroszów. Od zach. kończy się na dolinie Grzędzkiego Potoku - dopływu Leska a od południa na Obniżeniu Mieroszowa. Potem granica prowadzi na północ przełomową doliną Ścinawki do Unisławia Śląskiego w rejon źródeł Leska i dalej na północ i zachód prowadzi już do końca wzdłuż tej rzeki. Dla turystów północną granicę, oddzielającą zarazem od Gór Wałbrzyskich, może też stanowić linia kolejowa Wałbrzych - Jelenia Góra na odcinku: Boguszów Gorce Wsch. - Boguszów Gorce Zach.

W Paśmie Lesistej wyróżniają się trzy grzbiety mniej więcej równoległe do siebie. Północny z Dzikowcem (836 m) jest dobrze widoczny od strony Boguszowa. W środkowym (lub w łączniku do grzbietu południowego) znajduje się najwyższa Lesista Wielka (851 m). To szczyt zwornikowy dla kilku bocznych odgałęzień. Tam węzeł trzech szlaków turystycznych. Szczyt Lesistej jest od północy i wsch. niewidoczny, bo przesłaniają go inne wzniesienia i grzbiety. Efektownie prezentuje się natomiast od południa, zwłaszcza z dalszej odległości - np. spod Golińska (przejście graniczne na płd. od Mieroszowa) lub z Križovego Vrhu (667 m) koło Adrąpachu.
Najkrótszy i najniższy jest grzbiet południowy, którego kulminacje nie mają nawet nazw. Prowadzi nim częściowo szlak czerwony (główny szlak sudecki) na odcinku Grzędy - Lesista Wielka.
Jak nazwa wskazuje Pasmo Lesistej jest niemal w całości zalesione. Bezleśny stał się w latach 90. XX w. wierzchołek Dzikowca i jest on obecnie dobrym punktem widokowym. Niestety z najwyższego szczytu oraz z większości pozostałych kulminacji brak możliwości oglądania panoram. Oprócz czterech szlaków pieszych jest tu sporo leśnych dróg łagodnie trawersujących strome stoki tego pasma. Umożliwiają one latem wycieczki rowerowe a zimą narciarskie. Na płn. i płn. wsch. od wierzchołka Lesistej Wielkiej znajdują się szczeliny wiatrowe - osobliwy system spękań skalnych.

Roman Żurawek