Góry Izerskie - góry w Sudetach Zachodnich, na terenie Czech i Polski. Izery to tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej i narciarstwa.