Pogórze Izerskie - duży obszar na północ od Gór Izerskich, od których oddziela go dyslokacja tektoniczna. Region jest bardzo atrakcyjny turystycznie.