Sudety Środkowe - pasma górskie rozciągające się na pograniczu Czech i Polski od Bramy Lubawskiej na zachodzie po przełęcze Kłodzką i Międzyleską na wschodzie.

Sudety Środkowe obejmują obszar od Rowu Nysy na wschodzie do Bramy Lubawskiej na Zachodzie. Są niższe od pozostałych części Sudetów i rzadko przekraczają wysokość 1000 m n.p.m. i w granicach Polski zajmują powierzchnię 2100 km2.
Obejmują Góry Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie, Bardzkie, Bystrzyckie, część Gór Stołowych i niewielki fragment Gór Orlickich, Obniżenie Noworudzkie, Obniżenie Ścinawki i Kotlinę Kłodzką.