Góry Opawskie - mezoregion wchodzący w skład Jesioników (czes. Jeseníky), w Sudetach Wschodnich, w Czechach i Polsce, z najwyższym szczytem: Příčný vrch.