Gotycki, barokizowany kościół, najwspanialszy zabytek sakralny Kłodzka znajduje się w samym centrum, na placu Kościelnym. Obecnie w rękach zakonu jezuitów.

Jest to najstarszy zachowany w Kłodzku kościół i jedna z najpiękniejszych świątyń Ziemi Kłodzkiej. Jego budowę rozpoczęto po 1364 roku i z przerwami spowodowanymi zawirowaniami historycznymi prowadzono do połowy XVI w. Po wojnie trzydziestoletniej, w czasie której kościół został uszkodzony, dokonano odbudowy połączonej z przebudową i modernizacją kościoła. Jest to trójnawowa, orientowana bazylika o siedmiu przęsłach, zamknięta od wschodu trzema absydami, a od zachodu dwoma nierównymi wieżami, zbudowana z ciosów piaskowca i cegły, ma 62 m długości i 22 m szerokości. Nad nawami bocznymi w trakcie barokowej przebudowy zbudowano empory.

Dominują tu dwa style architektoniczne: późny gotyk i barok. Z elementów kamieniarki gotyckiej na największą uwagę zasługuje wieża północna i kaplica zwana Ogrójcem oraz pochodzące z pierwszego etapu budowy portale: północny ze Św. Janem Chrzcicielem i główny z chustą Św. Weroniki. Również okna naw bocznych posiadają przepiękne i bardzo różnorodne maswerkowania.
Jednym z fundatorów świątyni był pierwszy arcybiskup praski Arnoąt z Pardubic. Zgodnie z jego życzeniem pochowano go w nawie głównej kościoła. Nad jego grobem ustawiono kamienny nagrobek, który później uległ uszkodzeniu. Uszkodzony nagrobek przeniesiono do nawy północnej, dziś nad jego grobem znajduje się kamienna płyta, zaś w 500 rocznicę śmierci (1864) przed pierwszym filarem nawy północnej ustawiono pomnik klęczącego biskupa.
Wewnątrz świątyni zostało zbarokizowane, zachowały się jednak elementy gotyckie. Należą do nich dwie figury Matki Boskiej: jedna w ołtarzu głównym tzw. Madonna Kłodzka lub Matka Boska Łaskawa, druga to Madonna z czyżykiem - rzeźba ogromnej klasy przypisywana Piotrowi Parlerowi - budowniczemu katedry Św. Wita w Pradze. Znajduje się ona w kaplicy Św. Jakuba, gdzie na sklepieniu i ścianach możemy obejrzeć późnogotyckie malowidła.
Przy jednej z najwspanialszych barokizacji na Śląsku pracowali wybitni artyści zarówno miejscowi jak i sprowadzeni z daleka. Do najcenniejszych należą dzieła Michała Klahra Starszego: ambona, konfesjonały, ławy kościelne, ołtarz wniebowzięcia, prospekt organowy oraz inne pojedyncze rzeźby. Piękny, architektonicznie rozbudowany ołtarz główny wykonał J.A. Siegwitz wg projektu Ch. Tauscha. Zdobiące sklepienie sztukaterie wykonali mistrzowie włoscy. W ramach nad emporami możemy obejrzeć ilustracje hymnu "Salve Regina". Półfiguralne rzeźby 14 Wspomożycieli dopełniają dekoracji nawy głównej.

Kościół jest udostępniany do zwiedzania od 1.V do 30.IX od 9.00 do 17.00, poza tym okresem po uprzedzeniu telefonicznym.
Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
Pl. Kościelny 9
57-300 Kłodzko
Tel. 074 865 80 20