Najwyższe pasmo górskie w polskiej części Sudetów Wschodnich, położone po obu stronach polsko-czeskiej granicy, na południowy wschód od Kłodzka.

Najwyższe pasmo górskie w polskiej części Sudetów Wschodnich, położone po obu stronach polsko-czeskiej granicy, na południowy wschód od Kłodzka.

Obejmuje południowo-zachodnią część metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Zbudowany jest w większości z gnejsów i łupków łyszczykowych. W Krowiarkach i okolicach Kletna występują zmetamorfizowane skały węglanowe - marmury kalcytowe i dolomitowe. W kamieniołomie Kletno III, w 1966 odkryto Jaskinię Niedźwiedzią - największą jaskinię Sudetów, będącą obecnie rezerwatem ścisłym.

Na terenie masywu utworzono Śnieżnicki Park Krajobrazowy (w 1981 roku).