Leśny rezerwat przyrody "Muszkowicki Las Bukowy", na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich. Ceniony ze względu na występującą tu roślinność wczesnowiosenną.

Cieplejsze dni skłaniają do poszukania wiosny poza miastem. Jednym z wdzięczniejszych do tego celu miejsc jest rezerwat Muszkowicki Las Bukowy. Dotrzeć tam można z Henrykowa lub Ząbkowic Śl. niebieskim szlakiem, z Ziębic czarnym i niebieskim. Dla zmotoryzowanych przygotowany jest parking leśny opodal rezerwatu z miejscem do odpoczynku.

Rezerwat florystyczny, leśny "Muszkowicki Las Bukowy" zajmuje powierzchnię 6,43 ha i został utworzony w 1966 roku na terenie bukowego lasu - fragmentu dawnej puszczy przedsudeckiej, porastającej część Wzgórz Dobrzynieckich (wchodzących w skład Wzgórz Niemczańskich). Ochronie podlega starodrzew bukowo-dębowy o cechach naturalnego lasu podgórskiego. 70% drzewostanu rezerwatu stanowią buki. Niektóre mają powyżej 250 lat i ponad metr średnicy. W domieszce występują dęby, graby i lipy. Łęg jesionowo-wiązowy rosnący nad Zamecznym Potokiem stanowi 26% (las łęgowy jest obecnie b. rzadki, występuje w dolinach rzecznych na urodzajnych glebach zwanych madami), a pozostałe 4% las dębowo-grabowy. W sumie występuje tu 11 gatunków drzew, 19 gatunków krzewów oraz 83 gatunki roślin zielnych. Licznie reprezentowane są rośliny wczesnowiosenne, a wśród nich chronione śnieżyczka przebiśnieg, śnieżyca wiosenna.