Sanktuarium maryjne w późnobarokowym, górskim kościółku z końca XVIII w., pod szczytem góry Igliczna. Masyw Śnieżnika, Sudety Wschodnie, woj. dolnośląskie.

Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej znajduje się na Górze Iglicznej - 847 m n.p.m., nieco poniżej szczytu. Do sanktuarium prowadzą piesze szlaki turystyczne z Międzygórza, Bystrzycy Kłodzkiej, Długopola Zdroju i Stronia Śląskiego.

Historia Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej związana jest ze znajdującą się w głównym ołtarzu figurą Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości. Jest ona ludową kopią wizerunku Matki Bożej z Sanktuarium austriackiego w Mariazell, położonego na południowy zachód od Wiednia.
W 1750 r. wracający z Mariazell Krzysztof Veit, mieszkaniec wsi Wilkanów, przyniósł figurę Matki Bożej, wykonaną z drewna lipowego. Została ona umieszczona pod konarem buka rosnącego na stoku Góry Iglicznej. W 1765 r. potężna wichura przewróciła stary buk ze znajdującą się na nim figurą, sama figura nie została jednak uszkodzona. W 1776 r. figura zostaje umieszczona w drewnianej kaplicy wybudowanej w miejscu obecnej plebani.
W XVIII w. drewniana kaplica okazuje się za mała dla wciąż zwiększającej się liczby pielgrzymów. Dlatego też 18 czerwca 1781 r. poświęcono kamień węgielny, rozpoczynając budowę obecnej świątyni, którą poświęcił 22 października 1782 r. ks. Karol Winter, wikariusz generalny arcybiskupa praskiego.
W 1784 r. do kościoła dobudowano wieżę, w 1821 r. w trosce o przybywających pielgrzymów - krużganki otaczające nawę kościoła.
Obecny wystrój świątyni w większości wykonano na przełomie XIX i XX w. w pracowni artystycznej Mayera w Monachium.
Neobarokowy ołtarz wykonano w 1897 r. W jego centrum, w gablocie podtrzymywanej przez dwóch aniołów znajduje się cudowna figura Matki Bożej, nad nią dwaj aniołowie trzymają koronę. Serce przebite mieczem w górnej nastawie ołtarza symbolizuje proroctwo starca Symeona - "Twoje serce przeniknie miecz boleści".
W pobliżu sanktuarium znajduje się schronisko, ok. 20 miejsc - tel. 074/813-51-18.